"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 19/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 336852

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Tin Hoạt Động Của LĐLĐ Tỉnh

Công đoàn tỉnh Lào Cai với công tác phát triển đảng viên trong công nhân, viên chức, lao động

 Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai nhiệm kỳ 2018-2023 đã đề ra chỉ tiêu hằng năm bình quân mỗi công đoàn cơ sở (CĐCS) giới thiệu ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Để việc phát triển đảng trở thành một trong những nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh phối hợp với cấp ủy phát hiện nhân tố điển hình, tạo nguồn phát triển cho Đảng, đặc biệt tập trung đổi mới nội dung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức phấn đấu và động cơ vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên.

Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Ðảng Cộng sản Việt Nam, ngày 18-3-2019 đã chỉ rõ: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đẩy mạnh công tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập CÐCS trong các doanh nghiệp tư nhân theo quy định của pháp luật và điều lệ công đoàn Việt Nam. Bình quân hằng năm, mỗi CÐCS giới thiệu ít nhất một đoàn viên công đoàn ưu tú để Ðảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp. Chỉ thị này thêm một lần nữa khẳng định vai trò lãnh đạo của tổ chức công đoàn, thiết lập một phương thức lãnh đạo mới của Ðảng đối với tổ chức công đoàn. Mặt khác, thể hiện trách nhiệm của công đoàn trong thực hiện chủ trương, đường lối của Ðảng và tham gia xây dựng Ðảng.
Để phát hiện các nhân tố điển hình tạo nguồn phát triển cho Đảng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Lào Cai đã chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh tập trung đổi mới nội dung công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về Đảng và ý thức phấn đấu vào Đảng đúng đắn cho đoàn viên công đoàn, xem đây là việc làm có ý nghĩa quan trọng nhằm bổ sung nguồn nhân lực mới cho Đảng. Xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể hằng năm, chọn lọc nội dung tuyên truyền, học tập và có hình thức tổ chức linh hoạt, sáng tạo các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, viên chức, lao động; đồng thời tăng cường tuyên truyền, vận động để người sử dụng lao động nhận thức rõ việc có tổ chức đảng trong doanh nghiệp là để cùng doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, từ đó tạo sự đồng thuận, ủng hộ của chủ doanh nghiệp đối với hoạt động của tổ chức đảng. Mặt khác các Công đoàn cơ sở phối hợp với Chi đoàn Đoàn thanh niên để cùng bồi dưỡng, giúp đỡ và giới thiệu những đoàn viên trẻ. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn chú trọng phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; làm tốt vai trò đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động; tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước để người lao động hăng hái tham gia, phấn đấu rèn luyện để được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, góp phần đảm bảo quyền lợi chính trị và nâng cao chất lượng cho đoàn viên và người lao động, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền và tổ chức công đoàn vững mạnh.
Cùng với đó, các cấp công đoàn trong tỉnh đã đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước như: phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; Phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; Phong trào “Thi đua phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới”; Phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ; Phong trào “Xây dựng đời sống văn hóa trong CNVCLĐ và xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá”... Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, tạo điều kiện, môi trường cho đoàn viên, CNVCLĐ thể hiện năng lực và phẩm chất, cũng như động cơ phấn đấu đúng đắn để trở thành đảng viên, để công đoàn cơ sở phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện những đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ ưu tú để giới thiệu cho Đảng xem xét kết nạp. Trong đó, chú trọng đến CNVCLĐ trẻ và công nhân thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước, góp phần đẩy mạnh công tác phát triển đảng, xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong các loại hình doanh nghiệp. 
Đối với cán bộ công đoàn, nhất là công đoàn cơ sở trong các DN ngoài nhà nước, việc chủ động tham gia xây dựng, kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ, chính sách pháp luật đối với công nhân, viên chức, người lao động, giải quyết hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách trong công nhân, lao động là những hoạt động thực tiễn và môi trường thuận lợi cho đoàn viên, công nhân, lao động thể hiện năng lực, phẩm chất trong quá trình phấn đấu trở thành đảng viên. Bên cạnh đó, tính công khai, minh bạch, dân chủ, khách quan của tổ chức công đoàn trong giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy đảng xem xét kết nạp, cũng đã tạo được lòng tin và thu hút sự quan tâm, phấn đấu vào Đảng của đoàn viên.
Với nhiều giải pháp được triển khai đồng bộ, cùng với công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, các cấp công đoàn đã tích cực đóng góp ý kiến phát triển đảng viên, xây dựng chi bộ ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời nắm bắt và phản ánh tâm tư, nguyện vọng của công nhân, lao động với Đảng, Nhà nước để có những chính sách phù hợp. Kết quả trong năm 2019 đã giới thiệu cho Đảng được 1.786 đoàn viên công đoàn ưu tú, đạt 138,6 % so kế hoạch Tổng Liên đoàn giao, 1.271 đoàn viên công đoàn đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.
Tuy nhiên, công tác phát triển Đảng trong đoàn viên công đoàn, CNLĐ thuộc khu vực kinh tế ngoài nhà nước còn có những khó khăn, hạn chế nhất định. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng này, song trước hết, không ít doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước chưa có tổ chức cơ sở đảng, công đoàn cơ sở, chi đoàn thanh niên nên rất khó khăn trong việc theo dõi, chọn lựa, giới thiệu quần chúng ưu tú cho cấp ủy đảng xem xét kết nạp. Mặt khác, một số CNLĐ trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước thường xuyên biến động, thay đổi chỗ làm mới, thậm chí chuyển đi địa phương khác, trong đó có cả những đoàn viên, CNLĐ đã qua lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng nên gặp khó khăn trong công tác phát triển Đảng.
Phát huy những kết quả, thành tích đạt được trong thời gian qua, xác định năm 2020 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng với nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước và cũng là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và quyết tâm cao, tin tưởng rằng các cấp công đoàn trong tỉnh thời gian tới sẽ tiếp tục làm tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong công tác tham gia xây dựng Đảng, hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu giới thiệu đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng mà Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai đã đề ra, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc, tin cậy của Đảng, là cầu nối trong mối liên hệ mật thiết giữa Đảng với công nhân và nhân dân lao động.
Đồng Hồng – LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900