"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 25/05/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 282910

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tổ chức

Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ công đoàn năm 2014

Hội nghị tập huấn cung cấp cho các đồng chí cán bộ công đoàn những nội dung cơ bản về chế độ thu chi, quản lý tài chính công đoàn; hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán hành chính sự nghiệp trong các đơn vị kế toán cơ quan công đoàn; hướng dẫn xây dựng dự toán tài chính công đoàn, sử dụng phần mềm kế toán công đoàn các cấp; bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra và hoạt động của UBKT công đoàn, công tác giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại tố cáo của công đoàn.

Qua hội nghị  tập huấn, các đồng chí học viên được tiếp thu được những nội dung cơ bản về công tác kiểm tra, công tác tài chính để về vận dụng có hiệu quả vào thực tế công tác tại cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương mình và tập huấn, bồi dưỡng lại cho cán bộ công đoàn cơ sở, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh./.

Nguyễn Đình Tuyến (LĐLĐ tỉnh Lào Cai)

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900