"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 27/05/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 283260

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Văn Phòng

LĐLĐ TỈNH LÀO CAI: NHÌN LẠI 5 NĂM THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

 Sau 5 năm triển khai cải cách hành chính, nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên, hiệu quả công việc cao hơn; cơ sở vật chất, trang thiết bị đã được đầu tư tốt hơn. Bộ máy hành chính được tổ chức khoa học, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý; thể chế nền hành chính được cải cách và hoàn thiện cơ bản; tính dân chủ, công khai, minh bạch được phát huy; chính sách quản lý tài chính công thực hiện theo cơ chế khoán, giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính…

Từ năm 2011 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh ban hành 4820 văn bản (780 báo cáo, 10 chương trình, 301 kế hoạch, 1886 công văn, 1068 quyết định, 282 thông báo, 113 hướng dẫn, 252 giấy mời, 109 tờ trình, 19 Quy chế phối hợp). LĐLĐ tỉnh lập đường giây nóng số: 0203.824814, DĐ: 0915371167. LĐLĐ tỉnh kiểm tra các sổ công văn đi, đến, việc quản lý công văn đi, đến của các đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở, cơ bản các đơn vị đã thực hiện đúng các quy định về công tác văn thư, lưu trữ trong tổ chức công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh cải cách, đổi mới tổ chức các Hội nghị, tiết kiệm, giảm chi phí hội họp, hội nghị, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã áp dụng tổ chức các Hội nghị trực tuyến, từ năm 2014, 2015 đã tổ chức được 2 Hội nghị trực tuyến, góp phần giảm chi phí và tiết kiệm được thời gian đối với các cấp công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với các ngành chức năng đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ gắn với cải cách hành chính và đổi mới phong cách làm việc, chấn chỉnh kỷ luật công vụ, xây dựng tác phong công chức văn minh, lịch sự; nêu cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức trong công tác tiếp dân theo tinh thân quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.
( Văn phòng thực hiện tốt công tác phát hành văn bản )
Thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai, Thực hiện kế hoạch số 67/KH-TLĐ ngày 12/11/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về “Ứng dụng công nghệ thông tin của tổ chức công đoàn giai đoạn 2014 - 2018”, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XV xây dựng Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn, giai đoạn 2013-2018” thực hiện tin học hóa các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ của tổ chức công đoàn, đưa việc khai thác sử dụng mạng Internet và hộp thư điện tử vào công việc hàng ngày của cán bộ công đoàn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức tin học cho cán bộ công đoàn nhằm phục vụ sự chỉ đạo, điều hành, đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp công đoàn. 
LĐLĐ tỉnh tập trung chỉ đạo xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật nâng cấp cơ sở tích hợp dữ liệu và mạng LAN của cơ quan LĐLĐ tỉnh nhằm nâng cao chất lượng và độ ổn định của hệ thống, tăng cường các chức năng an ninh mạng và an toàn dữ liệu, đảm bảo về công nghệ và đường truyền có thể kết nối với các hệ thống mạng LAN của các cấp công đoàn cũng như kết nối với hệ thống truyền số liệu của các cơ quan Đảng, Nhà nước. Kết nối mạng LAN của LĐLĐ tỉnh với hệ thống mạng LAN của Tổng Liên đoàn, Tỉnh ủy, UBND tỉnh phục vụ cho việc trao đổi dữ liệu giữa LĐLĐ tỉnh với các cơ quan Đảng, Chính quyền, đoàn thể các cấp. 
Trong những năm qua trang Website của Công đoàn Lào Cai đã hoạt động có hiệu quả thiết thực, kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của công đoàn, nêu gương người tốt việc tốt, góp phần nâng cao năng lực nhận thức của đội ngũ cán bộ, đoàn viên, đáp ứng yêu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Chỉ đạo các cấp Công đoàn hàng ngày phải truy cập vào trang điều hành nội bộ của LĐLĐ tỉnh để tải văn bản mới, các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh; tăng cường ứng dụng phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc, phần mềm tác nghiệp công tác tổ chức công đoàn, thống kê, tài chính; tăng cường sử dụng các phần mềm đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu như: Sử dụng các phần mềm chống virus (BKAV) có bản quyền và khuyến khích sử dụng các ứng dụng, phần mềm, tiện ích mã nguồn mở phục vụ cho công việc.
 
( Nhân viên quản trị mạng thực hiện truy cập kịp thời, góp phần thực hiện tốt Đề án công nghệ thông tin )
Từ năm 2011 đến nay LĐLĐ tỉnh đã trang bị đầu tư, bổ sung các thiết bị làm việc cho các phòng ban như tủ tài liệu, bàn làm việc, đặc biệt là năm 2015 LĐLĐ tỉnh trang bị cho văn phòng 01 tủ lưu trữ tài liệu hiện đại đáp ứng nhu cầu lưu trữ, đảm bảo an toàn thông tin.
( Văn phong Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai thực hiện tốt công tác lưu trữ )
 Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch về CCHC; đẩy nhanh tiến độ, chú trọng chất lượng thực hiện Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Tích cực, đôn đốc toàn thể cán bộ chuyên trách công đoàn thực hiện cải cách hành chính, thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2013 - 2018”; Đánh giá, sắp xếp cán bộ, công chức theo vị trí việc làm, xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ; Tổ chức tốt các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, theo kế hoạch; Tổ chức kiểm tra công tác cải cách hành chính tại các đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh (kiểm tra công tác văn thư, lưu trữ, triển khai Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công đoàn giai đoạn 2013 - 2018”).
Với sự quyết tâm cao của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp, nhất định công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin sẽ tiếp tục đạt hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh./. 
                                                                                       Tin: Kim Nhung; Ảnh :Thế Anh
                                                                                          Liên đoàn Lao động tỉnh
 
Các tin khác

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900