"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 19/04/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 274893

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 33 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG VỀ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN VĂN HÓA CON NGƯỜI VIỆT NAM

08:28 | 19/04/2019

 Thực hiện Kế hoạch số 212-KH/TU, ngày 07/3/2019 của Tỉnh ủy Lào Cai; Công văn số 326/TLĐ, ngày 12/3/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, ngày 17/4/2019 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tiến hành sơ kết 5 năm khai thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014 Hội nghị lần thứ 9 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Đọc tiếp >>

Đảng ủy xã Bảo Hà huyện Bảo Yên tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 04 năm 2019

08:43 | 12/04/2019

 Sáng ngày 10/4/2019, Đảng ủy xã Bảo Hà (huyện Bảo Yên) tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 4 năm 2019 với sự tham gia của 43 đại biểu là thành viên Ban tuyên vận, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã và 35 tổ tuyên vận

Đọc tiếp >>

Vai trò công tác nữ công trong hoạt động công đoàn

14:12 | 04/04/2019

 Công tác nữ công là một phần quan trọng trong hoạt động của tổ chức công đoàn cơ sở (CĐCS) tại mỗi cơ quan, đơn vị. 

Đọc tiếp >>

Tích cực tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong CNVCLĐ toàn tỉnh

15:00 | 03/04/2019

 Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (CNVCLĐ) về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân, để cổ vũ, động viên các tập thể, cá nhân

Đọc tiếp >>

NLĐ không làm việc vẫn hưởng 100% lương nếu thuộc trường hợp này

14:05 | 27/03/2019

 NLĐ không làm việc vẫn hưởng 100% lương nếu thuộc trường hợp này

Đọc tiếp >>

Các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai thực hiện xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

14:15 | 25/03/2019

 Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không những quan tâm đến xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng, mà còn rất chú trọng đến xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể nói chung và rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn nói riêng

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900