"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 19/02/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 261950

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai tập trung chăm lo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên, người lao động

16:36 | 28/01/2019

 Trong thời gian qua, công đoàn các cấp tỉnh Lào Cai luôn có những chương trình đồng hành, sẻ chia khó khăn nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động

Đọc tiếp >>

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2019

19:02 | 22/01/2019

 Năm 2019 là năm thứ hai triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI Công đoàn Lào Cai, kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam, kỷ niệm 68 năm thành lập Công đoàn Lào Cai và là năm đầu tiên Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực thi hành, tiếp nối chủ đề hoạt động công đoàn “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”

Đọc tiếp >>

Kết quả công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018

19:15 | 15/01/2019

 Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2018, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã tập trung chỉ đạo các cấp Công đoàn trong tỉnh phối hợp tốt với chuyên môn đồng cấp trong việc triển khai lồng ghép các vấn đề về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình. 

Đọc tiếp >>

Đảng ủy xã Khánh Yên Thượng huyện Văn Bàn tổ chức Hội nghị Tuyên vận tháng 01 năm 2019

22:18 | 10/01/2019

 Sáng ngày 07/01/2019, Đảng ủy xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) tổ chức Hội nghị Tuyên vận tháng 01/2019 với sự tham gia của 35 đại biểu là thành viên Ban Tuyên vận xã, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã và 10 tổ tuyên vận thôn

Đọc tiếp >>

Phát huy vai trò của các cấp công đoàn tỉnh Lào Cai trong công tác tuyên truyền góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh

08:07 | 10/01/2019

 Tuyên truyền giáo dục là một trong ba chức năng của tổ chức công đoàn. Thông qua công tác tuyên truyền giáo dục sẽ giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên công đoàn hiểu và nhận thức đúng đắn về lập trường, quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và vai trò của Công đoàn trong từng thời kỳ cách mạng, nhất là trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước hiện nay.

Đọc tiếp >>

Ghi nhận qua 5 năm triển khai Ngày Pháp luật trong CNVCLĐ tỉnh Lào Cai

12:36 | 03/01/2019

 Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng, thực thi, bảo vệ pháp luật, ý thức tuân thủ pháp luật, góp phần xây dựng nhà nước liêm chính, hành động, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; xã hội dân chủ, công bằng, văn minh

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900