"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 28/06/2017

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 141787

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động góp phần xây dựng giai cấp công nhân ngày càng lớn mạnh

16:08 | 19/06/2017

 Năm 2017 là năm  diễn ra đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoan Lào Cai và Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, là năm thứ hai thực hiện năm “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”. 

Đọc tiếp >>

Tích cực triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ toàn tỉnh

16:22 | 13/06/2017

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn.

Đọc tiếp >>

Lịch sử và ý nghĩa Ngày Gia đình Việt Nam (28/6)

16:51 | 12/06/2017

 Với mục đích tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt, Ngày Gia đình Việt Nam (28/6) mang nhiều ý nghĩa cao đẹp và rất được người dân quan tâm.

Đọc tiếp >>

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đại hội Công đoàn các cấp

13:56 | 12/06/2017

 Đại hội Công đoàn các cấp là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, giúp đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn trong các hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt Nam, góp phần tạo sự chuyển biến trong công tác vận động, thu hút người lao động vào tổ chức Công đoàn, xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh và phát triển.

Đọc tiếp >>

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

08:39 | 12/06/2017

Trong các tác phẩm của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhiều lần đề cập đến những tiêu cực nảy sinh trong nội bộ Đảng, chính quyền và trong xã hội. Người không dùng trực tiếp các khái niệm “suy thoái” tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống “tự diến biến”, “tự chuyển hóa”, nhưng đã đề cập đến rất nhiều căn bệnh khác nhau thể hiện sự suy thoái đó.

Đọc tiếp >>

ĐẢNG ỦY THỊ TRẤN BẮC HÀ HUYỆN BẮC HÀ TỔ CHƯC HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN

12:58 | 11/06/2017

 Ngày 06/6/2017, tại trụ sở Ủy ban nhân dân Thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà, Đảng ủy Thị trấn Bắc Hà đã tổ chức Hội nghị tuyên vận tháng 6 năm 2017

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900