"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 13/12/2017

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 173925

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

HỘI NGHỊ TUYÊN VẬN XÃ CỐC SAN HUYỆN BÁT XÁT THÁNG 12 NĂM 2017

13:23 | 11/12/2017

 Sáng ngày 08/12/2017, xã Cốc San huyện Bát Xát tổ chức Hội nghị Tuyên vận tháng 12 năm 2017.

Đọc tiếp >>

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI: Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền góp phần xây dựng đội ngũ CNVCLĐ ngày càng vững mạnh

13:14 | 11/12/2017

 Trong năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn đã góp phần quan trọng vào việc chuyển tải những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn đến với đoàn viên, công nhân viên chức, lao động (CNVCLĐ).

Đọc tiếp >>

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI Thực hiện thắng lợi Nghị quyết 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước"

10:36 | 07/12/2017

 Ngày 28/01/2008, Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X đã ban hành Nghị quyết số 20-NQ/TW về "Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước" (Nghị quyết 20)

Đọc tiếp >>

Kết quả 5 năm triển khai công tác tuyên truyền “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế ”

14:11 | 04/12/2017

 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lao động trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động (CNVCLĐ) là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức công đoàn. Trong 5 năm qua (2012 - 2017)

Đọc tiếp >>

LĐLĐ tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật trong CNVCLĐ đợt II năm 2017

15:20 | 01/12/2017

 Nhằm quán triệt kịp thời tới toàn thể đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của Trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật phổ biến

Đọc tiếp >>

Giải cầu lông CĐCS các cơ quan Khối Nội chính huyện Bảo Yên lần thứ VII năm 2017

14:04 | 01/12/2017

 Nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trong khối Nội chính. Đồng thời thiết thực chào mừng thành công Đại hội Công đoàn cơ sở của các cơ quan trong khối nội chính, hướng tới chào mừng Đại hội Công đoàn huyện Bảo Yên lần thứ V, nhiệm kỳ 2017- 2022.

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900