"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 23/08/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 302618

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức và người lao động

15:40 | 23/08/2019

 Phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động từ năm 1989, là phong trào thi đua mang tính đặc thù về giới, được tổ chức, phát động xuyên suốt trong quá trình hoạt động nữ công của các cấp công đoàn gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. 

Đọc tiếp >>

Đảng ủy xã Nậm Dạng huyện Văn Bàn tổ chức hội nghị tuyên vận tháng 08 năm 2019

08:45 | 22/08/2019

 Trong tháng 8 năm 2019, Đảng ủy xã Nậm Dạng (huyện Văn Bàn) tổ chức hội nghị tuyên vận với sự tham gia của các đại biểu là thành viên Ban tuyên vận, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ công chức xã và 6 tổ tuyên vận, tỷ lệ đại biểu có mặt dự hội nghị đạt 85%. 

Đọc tiếp >>

Kết quả 6 năm thực hiện Nghị quyết số 25 về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

14:41 | 31/07/2019

 Nhằm thực hiện tốt Chương trình hành động số 127-CTr/TU ngày 07/8/2013 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 25- NQ/TW của BCH Trung ương Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”

Đọc tiếp >>

Hiệu quả trong công tác vận động nữ CNLĐ tham gia xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong các CĐCS doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước

15:48 | 22/07/2019

 Nhận thức tầm quan trọng của công tác vận động nữ CNVCLĐ trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước, đặc biệt là vận động nữ CNLĐ tham gia tích cực vào tổ chức công đoàn trong các CĐCS khu vực ngoài nhà nước

Đọc tiếp >>

Tiếp tục đẩy mạnh công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trong sự nghiệp CNH, HĐH đất nước

15:53 | 19/07/2019

 Đẩy mạnh công tác Bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ (VSTBPN) và tạo điều kiện cho phụ nữ phát triển toàn diện là một trong những mục tiêu quan trọng của cách mạng Việt Nam. Trong suốt quá trình cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm lãnh đạo công tác phụ nữ và thực hiện mục tiêu bình đẳng giới

Đọc tiếp >>

Đẩy mạnh tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2019

12:13 | 12/07/2019

 Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai chỉ đạo, ngay từ đầu năm, Liên đoàn Lao động tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phong trào thi đua  trong CNVCLĐ toàn tỉnh, đặc biệt là phong trào xây dựng nông thôn mới và giới thiệu các “Thôn nông thôn mới”, “Thôn kiểu mẫu” 

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900