"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 07/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 324575

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Tuyên giáo NC

Tích cực tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trong CNVCLĐ toàn tỉnh

14:32 | 06/12/2019

 Nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân và người lao động (CNVCLĐ) về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng nông thôn mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và nâng cao đời sống nông dân

Đọc tiếp >>

Tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp, người lao động tại Liên đoàn Lao động huyện Văn Bàn

12:42 | 05/12/2019

  Ngày 03/12/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 127 cán bộ, người lao động trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Văn Bàn

Đọc tiếp >>

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, người lao động

06:55 | 03/12/2019

 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được LĐLĐ tỉnh Lào Cai xác định là một nhiệm vụ trọng tâm, nhằm nâng cao kiến thức pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ để người lao động tuân thủ pháp luật, tự bảo vệ mình, tổ chức công đoàn thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động

Đọc tiếp >>

Liên đoàn Lao động tỉnh - Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai : Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho doanh nghiệp, người lao động năm 2019

08:16 | 02/12/2019

 Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-LĐLĐ ngày 18/11/2019 của LĐLĐ tỉnh về việc phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai về việc tổ chức tuyên truyền, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, BHTN trong doanh nghiệp, người lao động năm 2019

Đọc tiếp >>

120 đoàn viên, người lao động huyện Bắc Hà được tuyên truyền, đối thoại về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

12:05 | 29/11/2019

 Ngày 28/11/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 120 cán bộ, người lao động trực thuộc LĐLĐ huyện Bắc Hà

Đọc tiếp >>

Tuyên truyền, đối thoại về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cán bộ, người lao động trực thuộc LĐLĐ huyện Si Ma Cai.

11:59 | 29/11/2019

 Ngày 27/11/2019, Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, đối thoại về thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho 120 cán bộ, người lao động trực thuộc LĐLĐ huyện Si Ma Cai.

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900