"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 16/12/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 326198

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

CHẾ ĐỘ -CHÍNH SÁCH MỚI

09:30 | 15/12/2019

 Mức lương tối thiểu vùng năm 2020 đối với người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Lào Cai

Đọc tiếp >>

16 điểm mới trong Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được thông qua người lao động cần biết

07:47 | 26/11/2019

 Bộ Luật Lao động (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua sáng 20-11 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2021, trong đó có 16 điểm mới đối với người lao động và người sử dụng lao động

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn mới về công tác thi đua khen thưởng

11:33 | 11/11/2019

 Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn Luật thi đua, khen thưởng

Đọc tiếp >>

Ghi nhận các cấp Công đoàn tỉnh Lào Cai tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới

07:34 | 23/10/2019

 Thực hiện Nghị quyết 9b/NQ-BCH (Khóa XI) về công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong tình hình mới (giai đoạn 2016-2019)

Đọc tiếp >>

CHẾ ĐỘ - CHÍNH SÁCH MỚI

07:30 | 23/10/2019

 Ngày 08/10/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Đọc tiếp >>

Chế độ - chính sách mới

13:08 | 02/10/2019

 Ngày 23/9/2019, Chính phủ ban hành Nghị định Số: 74/2019/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 09/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và quỹ Quốc gia về việc làm. Trong đó: 

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900