"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 28/06/2017

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 141787

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban Chính sách PL

Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh giỏi năm 2017

08:34 | 27/06/2017

 Vừa qua, Chi nhánh Mỏ tuyển đồng Sin Quyền, Lào Cai đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh giỏi năm 2017. 

Đọc tiếp >>

Văn bản chế độ chính sách mới

08:32 | 27/06/2017

 Ngày 09/6/2017, Bộ Giáo dục & Đào tạo đã ban hành Thông tư số 15/2017/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 10 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đọc tiếp >>

CHẾ ĐỘ-CHÍNH SÁCH MỚI

08:30 | 27/06/2017

 Ngày 15/6/2017, Ủy Ban Thường vụ Quốc hội - Chính phủ - Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam ban hành Nghị quyết liên tịch 403/2017/NQLT - UBTVQH14-CP - ĐCTUBTWMTTQVN 

Đọc tiếp >>

Văn bản mới

16:33 | 26/06/2017

 Ngày 20 tháng 6 năm 2017, Chính phủ ban hành Quyết định số 900/QĐ-TTg về việc phê duyệt danh sách xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu vào diện đầu tư của Chương trình 135 giai đoạn 2017 - 2020. 

Đọc tiếp >>

CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN TỈNH LÀO CAI THAM GIA THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

16:29 | 26/06/2017

 Đại hội XII của Đảng ( 1/2016) tiếp tục khẳng định: “ Tiếp tục phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân”; “Tiếp tục thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở; thể chế hóa và thực hiện tốt phương châm “ Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. 

Đọc tiếp >>

Công đoàn Lào Cai đồng hành cùng Tháng Công nhân

08:35 | 21/06/2017

 5 năm đồng hành cùng Tháng Công nhân - LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã tập trung huy động nguồn lực, vật chất tổ chức các hoạt động hưởng Tháng công nhân, chủ yếu chú trọng việc chăm lo cải thiện nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ vào tổ chức công đoàn (CĐ); tạo mối quan hệ thân thiện, hiểu biết, giúp đỡ lẫn nhau giữa chủ doanh và CNVCLĐ

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5  6  7

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900