"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247865

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp tỉnh Lào Cai nỗ lực hoàn thành kế hoạch công tác kiểm tra năm 2017

16:40 | 12/12/2017

 Năm 2017, là năm tiếp tục thực hiện chương trình công tác kiểm tra công đoàn toàn khóa (2013-2018), cũng là năm diễn ra đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn tỉnh, do đó, việc xây dựng kế hoạch kiểm tra trong năm, tiến hành các cuộc kiểm tra theo kế hoạch đã đề ra sao cho phù hợp, là một yêu cầu thực tế đòi hỏi sự nỗ lực, tích cực thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra công đoàn trong toàn tỉnh.

Đọc tiếp >>

Về Quy định hình thức xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

10:58 | 02/10/2017

 Một trong những nội dung xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đó là việc ban hành và tổ chức thực hiện đúng những quy định cụ thể về xử lý kỷ luật do các vi phạm Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế của tổ chức công đoàn, các quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước liên quan đến tổ chức và hoạt động công đoàn

Đọc tiếp >>

Chi bộ Liên đoàn Lao động tỉnh tăng cường công tác phối hợp thực hiện Đề án 18-ĐA/TU của Tỉnh ủy Lào Cai

14:32 | 27/09/2017

 Từ 2016 đến nay, thực hiện Đề án số 18-ĐA/TU ngày 27/11/2015 về “đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí và chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ đảng viên tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2016-2020”

Đọc tiếp >>

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác tài chính công đoàn năm 2017.

14:37 | 19/04/2017

 Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2017; đồng thời, xuất phát từ thực tế năm 2017 là năm diễn ra đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn tỉnh, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về kế hoạch kiểm tra năm 2017 và giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kiểm tra cho các cấp công đoàn trong tỉnh theo hướng giảm bớt một số cuộc kiểm tra trong năm ở các cấp dưới. 

Đọc tiếp >>

Về thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

09:22 | 31/03/2017

 Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đọc tiếp >>

Một số điểm hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

09:20 | 31/03/2017

 Ngày 02 tháng 3 năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 254/HD-TLĐ về sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Nội dung hướng dẫn sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ tập trung ở các điểm sau:

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900