"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 22/08/2017

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 151210

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ủy Ban Kiểm tra

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch kiểm tra công tác tài chính công đoàn năm 2017.

14:37 | 19/04/2017

 Thực hiện chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc kiểm tra tài chính đồng cấp năm 2017; đồng thời, xuất phát từ thực tế năm 2017 là năm diễn ra đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở trong toàn tỉnh, Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về kế hoạch kiểm tra năm 2017 và giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kiểm tra cho các cấp công đoàn trong tỉnh theo hướng giảm bớt một số cuộc kiểm tra trong năm ở các cấp dưới. 

Đọc tiếp >>

Về thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn

09:22 | 31/03/2017

 Ngày 09 tháng 3 năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Quyết định số 493/QĐ-TLĐ về việc ban hành Quy định thẩm quyền và thủ tục xử lý kỷ luật trong tổ chức công đoàn, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Đọc tiếp >>

Một số điểm hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI.

09:20 | 31/03/2017

 Ngày 02 tháng 3 năm 2017, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã ban hành Hướng dẫn số 254/HD-TLĐ về sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 04/3/2014 thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI. Nội dung hướng dẫn sửa đổi bổ sung Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ tập trung ở các điểm sau:

Đọc tiếp >>

Hướng dẫn việc giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp

07:54 | 28/03/2017

 Năm 2017 là năm tổ chức đại hội công đoàn cấp cơ sở và cấp trên trực tiếp cơ sở, một trong những vấn đề cần được quan tâm trong các cấp công đoàn là giải quyết và tham gia giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo liên quan đến đại biểu đại hội công đoàn các cấp trong tỉnh.

Đọc tiếp >>

HIỆU QUẢ QUA VIỆC CHÚ TRỌNG ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP

11:06 | 13/03/2017

 Trong những năm gần đây, từ việc chú trọng công tác lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đối với các cấp công đoàn trong tỉnh về thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra công đoàn, nên công tác kiểm tra trong toàn tỉnh ngày càng từng bước được nâng cao chất lượng, hiệu quả, đạt được những kết quả đáng ghi nhận và khích lệ.

Đọc tiếp >>

Kết quả một năm thực hiện Nghị quyết 06b-NQ/TLĐ ngày 03/8/2015 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn

08:33 | 12/01/2017

 Nghị quyết được Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (Khóa XI) thảo luận và thông qua, ban hành ngày 03/8/2015, nội dung nghị quyết tập trung chỉ đạo về công tác tổ chức, cán bộ Ủy ban kiểm tra các cấp và chỉ đạo nâng cao số, chất lượng các cuộc kiểm tra ở các cấp công đoàn, đưa ra chỉ tiêu chỉ đạo cụ thể nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp.

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900