"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 21/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332089

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tài chính

HƯỚNG DẪN Về việc trích nộp kinh phí công đoàn theo Luật Công đoàn 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ ban hành quy định chi tiết về tài chính công đoàn

00:00 | 29/06/2015

Thực hiện Luật Công đoàn năm 2012; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 Chính phủ ban hành quy định chi tiết về tài chính công đoàn; Chỉ thị số 07/CT-UBND của UBND tỉnh Lào Cai ngày 18/9/2014 về vệc thực hiện Luật công đoàn năm 2012 và Nghị định 191/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ, Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai hướng dẫn việc thực hiện trích nộp kinh phí công đoàn theo khoản 2, Điều 26, Chương IV Luật Công đoàn (những đảm bảo hoạt động công đoàn) về trích nộp kinh phí công đoàn như sau:

Đọc tiếp >>

Trang:  1

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900