"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 16/12/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 247849

Thời tiết

Tin tức sự kiện » Ban tổ chức

Tiến độ đại hội công đoàn cơ sở trong tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2017-2022

15:52 | 28/07/2017

 Thực hiện Kế hoạch số 03/KH-LĐLĐ ngày 20/01/2017 của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XVI Công đoàn tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2018-2023

Đọc tiếp >>

LĐLĐ TỈNH LÀO CAI Kết quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS 5 tháng đầu năm 2017

16:44 | 08/06/2017

Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cũng là nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Đọc tiếp >>

KẾT QUẢ PHÁT TRIỂN ĐOÀN VIÊN, THÀNH LẬP CĐCS TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI KHU VỰC NHÀ NƯỚC QUÝ I NĂM 2016

13:16 | 07/04/2016

 Phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở là một nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Làm tốt công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở cũng nhằm thực hiện tốt hơn chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động.

Đọc tiếp >>

Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021

07:50 | 16/03/2016

 Căn cứ Thông báo số 93/TB-MTTQ-BTT ngày 24/02/2016 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai về việc phân bổ số lượng, cơ cấu, thành phần những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, ngày 29 tháng 02 năm 2016 Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã tiến hành giới thiệu cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Đọc tiếp >>

Kết quả 3 năm thực hiện các mục tiêu Đề án 24 về “Nâng cao năng lực, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công tác vận động quần chúng” giai đoạn 2011-2015 trong CNVCLĐ tỉnh

00:00 | 16/03/2015

Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tỉnh ủy Lào Cai, sự phối hợp tạo điều kiện của Uỷ ban nhân dân tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công chức, viên chức, công nhân, lao động tỉnh Lào Cai phát triển nhanh về số lượng, nâng cao chất lượng. Tổ chức Công đoàn tỉnh Lào Cai không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn phát triển vững mạnh, xứng đáng là tổ chức tin cậy của Đảng, của chính quyền, là chỗ dựa vững chắc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Đọc tiếp >>

Kết quả thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn năm 2014

00:00 | 25/02/2015

Năm 2014, tiếp tục thực hiện Nghị quyết 4a/NQ-TLĐ ngày 04/3/2010 của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam khóa X về tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn giai đoạn 2010-2020; Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn tỉnh Lào Cai; Chương trình số: 1644/Ctr-TLĐ ngày 04/11/2013 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn; thực hiện Đề án 1045/ĐA-LĐLĐ ngày 11/12/2013 của Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh về “Đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Lào Cai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ giai đoạn 2013-2018”, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã rất chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn tỉnh Lào Cai

Đọc tiếp >>

Trang:  1  2  3  4  5

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900