"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 21/02/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 337071

Thời tiết

Tổ chức bộ máy - Danh sách Ban thường vụ


Danh sách Ban thường vụ

 

 

Danh sách các đồng chi Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai

khóa XVI, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Đ/c Nguyễn Hữu Long

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lào Cai

Đ/c Nguyễn Minh Thái

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh

 

Đ/c Vũ Đức Chung

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

Đ/c Đỗ Lê Tín

Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh

 

Đ/c Ninh Quang Dương

Ủy viên Ban Thường vụ

 Trưởng Ban Chính sách -  Pháp Luật

Đ/c Phạm Thị Dung

Ủy viên Ban Thường vụ

Phó Chánh Văn Phòng, Phụ trách Văn phòng

 

Đ/c Hoàng Kim Chi

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Lào Cai

Đ/c Đoàn Việt Trung

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra

 

Đ/c Đồng Thị Hồng

Ủy viên Ban Thường vụ

Trưởng Ban Tuyên giáo & Nữ Công

Đ/c Phạm Thị Thùy

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục

 

 

 

Đ/c Hoàng Tuấn Hải

Ủy viên Ban Thường vụ

Chủ tịch Công đoàn Công ty Apatit VN

 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900