"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/04/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 197404

Thời tiết

Tổ chức bộ máy - Danh sách Ủy ban kiểm tra


Danh sách Ủy ban kiểm tra

 CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH LÀO CAI

KHÓA XV, NHIỆM KỲ 2013 -2018

 

 

 

 

Đồng chí: Bùi Thị Khánh Hà

Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra

 

 

 

 

Đồng chí: Đoàn Việt Trung

P.Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra

 

 

       

      

            Đồng chí: Sền Thị Thu

P.Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra

 

Đồng chí: Cao Kim Hoà

 Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

Chánh án Tòa án nhân dân TP Lào Cai

   

  

Đồng chí: Nguyễn Đức Minh

Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

Chánh Văn Phòng Thanh tra tỉnh

 

      

Đồng chí: Nguyễn Hữu Thương

  Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

   Phó Chánh thanh tra

Sở LĐ TB &XH

   

 

 

 

  

      

 

Đồng chí: Nguyễn T.Kim Tuyến

    Ủy viên Uỷ Ban kiểm tra

  Chuyên viên Ban CS, PL

 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900