"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 22/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332226

Thời tiết

Tổ chức bộ máy - Danh sách Ủy ban kiểm tra


Danh sách Ủy ban kiểm tra

 CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN ỦY BAN KIỂM TRA LĐLĐ TỈNH LÀO CAI

KHÓA XVI, NHIỆM KỲ 2018 -2023

 

 

Đ/c Đoàn Việt Trung

Ủy viên Ban Thường Vụ

Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

 

 

 

Đ/c Hà Thị Phương Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh

Phó chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh

Đ/c Bùi Xuân Hải

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ tỉnh

 

 

Đ/c Vũ Minh Quán

Ủy viên Ủy ban kiểm tra

Phó Chánh tòa hình sự tỉnh

Đ/c Nguyễn Hữu Thương

Ủy viên Ủy ban kiểm tra

Phó Chánh Văn Phòng sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh

 

Đ/c Nguyễn Đức Minh

Ủy viên Ủy ban kiểm tra

Chánh Văn Phòng Thanh tra tỉnh

Đ/c Nguyễn Thị Kim Tuyến

Ủy viên Ủy ban kiểm tra

Chuyên viên Ban Chính sách – Pháp luật

 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900