"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 25/01/2020

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 332655

Thời tiết

Ban biên tập - Danh sách Ban biên tập


Danh sách BBT Website LĐLĐ tỉnh Lào Cai

1.

Đ/c  Nguyễn Hữu Long
- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
- Trưởng ban
2.
 Đỗ Lê Tín
 - Phó Chủ Tịch
 - Phó Ban
3.
Đ/c  Vũ Đức Chung
- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
- Phó Ban
4.
Đ/c  Nguyễn Minh Thái
- Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh
- Phó Ban
5.
Đ/c  Phạm Văn Công
- UV BTV, Trưởng Ban CS- PL LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên
6.
Đ/c   Đàm Thị Kim Nhung
- UV BTV, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên TT
7.
Đ/c  Bùi Thị Khánh Hà
- UV BTV, Chủ nhiệm UBKT- LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên
8.
Đ/c  Hoàng Kim Chi
- UV BTV, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên
9.
Đ/c  Đồng Thị Hồng
- UV BTV, Trưởng Ban TG&NC LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên TT
10.
Đ/c  Hà Thị Phương Anh
- UV BCH, Phó Ban Tổ chức LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên
11.
Đ/c  Sền Thị Thu
- UV BCH, Phó Ban TG&NC LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên
12.
Đ/c  Nguyễn Thị Thúy
- Chuyên viên Ban TG&NC LĐLĐ tỉnh
- Thư ký
13.
Đ/c   Trương  Hoàng  Thế  Anh
- Chuyên viên Văn phòng LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên
14.
Đ/c  Mai Thị Thảo
- Chuyên viên Văn phòng LĐLĐ tỉnh
- Ủy viên

 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900