"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Chủ nhật, ngày 22/04/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 197084

Thời tiết

Tổ chức bộ máy - Danh sách Ban chấp hành


Danh sách Ban chấp hành

                                                       CÁC ĐỒNG CHÍ ỦY VIÊN BAN CHẤP HÀNH

                                                 LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI KHÓA XV

                                                                Nhiệm kỳ 2013 – 2018

  

 

 

Đồng chí: Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch

 

 

    

Đồng chí: Nguyễn Minh Thái

   Phó Chủ tịch Thường trực

 

      

Đồng chí: Vũ Đức Chung

           Phó Chủ tịch

 

 

Đồng chí : Đỗ Lê Tín

Phó Chủ tịch

 

 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Công

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban chính sách, pháp luật

 

 

 

 

 

 Đồng chí : Đàm Thị Kim Nhung

Ủy viên Ban Thường vụ 

Chánh Văn phòng

 

 

 

 

 

Đồng chí: Hoàng Kim Chi

Ủy viên Ban Thường vụ,

Trưởng Ban Tài chính

 

 

 

 

Đồng chí: Bùi Thị Khánh Hà

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra

 

 

 

 

Đồng chí: Đồng Thị Hồng

Ủy viên Ban Thường vụ,

 Trưởng ban TG và NC

 

 

 

 

Đồng chí: Lê Xuân Thắng

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Lào Cai

 

 

 

Đồng chí: Đặng Xuân Yên

Ủy viên Ban Thường vụ,

Chủ tịch Công đoàn Ngành Giáo dục

     

 

 

     Đồng chí: Trần Đình Văn

       Ủy viên Ban Thường vụ,

       Chủ tịch CĐ Cty Apatít Việt Nam

 

 

 

 

Đồng chí: Lê Thị Thu Hà

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Ban Dân vận Tỉnh Ủy

 

 

 

 

Đồng chí: Trần Thị Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó GĐ, Chủ tịch CĐ ngành Y tế

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Đức Lành

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó GĐ, Sở LĐTB&XH tỉnh

 

 

 

 

Đồng chí: Hà Thị Phương Anh

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Trưởng Ban Tổ chức

 

 

 

Đồng chí: Hà Kim Kính

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bắc Hà

 

 

  

 

 

Đồng chí : Tạ Xuân Thành 

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó chủ tịch CĐN Giao thông Vận tải Lào Cai

 

 

 

Đồng chí: Lê Thị Hậu Lộc

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch CĐ ngành XD

 

 

 

 

 

Đồng chí: Bùi Ánh Dương

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch LĐLĐ huyện Văn bàn

 

 

 

  

Đồng chí: Ninh Quang Dương

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bát Xát

 

 

 

 

Đồng chí: Hoàng Quốc Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Yên 

 

 

    Đồng chí: Phí Văn Hòa

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch LĐLĐ huyện Sa pa

  

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Tươi

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó Trưởng Ban tổ chức

 

 

 

Đồng chí: Phạm Văn Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch LĐLĐ huyện Si Ma Cai

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch LĐLĐ huyện Mường Khương

 

 

 

Đồng chí: Châu A Quả

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó chủ tịch UBND xã- Chủ tịch CĐCS xã Sử Pán, huyện Sa Pa

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Ánh Tuyết

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch LĐLĐ huyện Bảo Thắng

 

 

 

Đồng chí: Đặng Tiến Minh

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch CĐCS BHXH tỉnh

 

 

Đồng chí: Nguyễn Ngọc Sơn

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó GĐ - Chủ tịch CĐCS

Cty CP Nam  tiến

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tiến

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh

 

 

 

Đồng chí: Hoàng Văn Hiền

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch CĐ ngành NN & PTNT

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Duy Hồng

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó GĐ- Chủ tịch CĐCS Cục thuế tỉnh

 

 

 

Đồng chí: Trần Huy Phương

Ủy viên Ban Chấp hành

Chủ tịch CĐ ngành Công Thương

 

 

 

 

Đồng chí: Sền Thị Thu

Ủy viên Ban Chấp hành

Phó trưởng Ban TG &NC

 

 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900