"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 26/06/2019

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 288362

Thời tiết

 Ngày 21/5/2019 được nhiều cán bộ, nhân viên Công ty Cổ phần vận tải du lịch Hà Sơn (Chi nhánh Lào Cai) xem là mốc thời gian đáng nhớ bởi đây là thời điểm tổ chức công đoàn của công ty chính thức được thành lập với hơn 101 đoàn viên.

 Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn. Trong những năm qua,đặc biệt là từ đầu năm đến nay công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật của Công đoàn đã có nhiều đóng góp tích cực nhằm quán triệt, phổ biến kịp thời tới cán bộ

 Trên địa bàn tỉnh Lào Cai hiện có khoảng 3.000 doanh nghiệp, hàng ngàn hộ kinh doanh cá thể, cùng hàng trăm hợp tác xã, trang trại đăng ký kinh doanh theo Luật Doanh nghiệp thu hút và tạo việc làm cho rất nhiều lao động

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900