"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 3, ngày 22/08/2017

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 151213

Thời tiết

 Năm 2017, các cấp công đoàn trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động với chủ đề “Năm vì lợi ích đoàn viên”, khẳng định công đoàn là chỗ dựa vững chắc để đoàn viên yên tâm lao động sản xuất

 Nhằm quán triệt kịp thời tới toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh về nội dung cơ bản của các văn bản luật mới được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 2 và các văn bản quy phạm pháp luật khác của trung ương và địa phương ban hành; tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

 Ngày 31/7/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 91/2017/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

 Ngày 15/8/2017, Trung tâm y tế (TTYT) Thành  phố Lào Cai đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở khóa IX, nhiệm kỳ 2017 - 2022. Tính đến hết ngày 1/8/2017, Công đoàn cơ sở (CĐCS) TTYT Thành phố có tổng số 163 đoàn viên; trong đó có 130 đoàn viên nữ, đoàn viên người dân tộc thiểu số là 34 người

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900