"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 4, ngày 13/12/2017

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 173927

Thời tiết

 5 năm qua (2013 -2017), cùng với công cuộc đổi mới và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đội ngũ công nhân, viên chức,lao động (CNVCLĐ) tỉnh Lào Cai có những bước trưởng thành,  tăng nhanh về số lượng, chất lượng, đa dạng về cơ cấu thành phần đã tạo nền tảng vững chắc cho phong trào thi đua Lao động sáng tạo

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900