"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 7, ngày 22/10/2016

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 92458

Thời tiết

 Thực hiện hướng dẫn số 16/HD-LĐLĐ ngày 28/9/2016 của Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai về việc tổ chức hoạt động tuyên truyền Kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016) và kỷ niệm 6 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010 - 20/10/2016)

 Ngày 10 tháng 10 năm 2016, Chính phủ ký Quyết định số 1934/QĐ-TTg về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 52-CT/TW ngày 09/1/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho công nhân lao động khu công nghiệp, khu chế xuất.

 Thiết thực lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Công đoàn Lào Cai ( 15/11/1951-15/11/2016), kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2016), Sáng ngày 15/10/2016 tại Khách sạn GaLaXy Lào Cai, Công đoàn  ngành Giao thông Vận tải Lào Cai đã tổ chức Hội thi “Cán bộ Nữ cô ...

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900