"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 2, ngày 23/07/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 216746

Thời tiết

 Năm 2018 là năm tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh Lào Cai lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2018-2023 tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, ngay từ đầu năm Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh ban hành các chương trình công tác, kế hoạch triển khai, hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức thực hiện công tác Tuyên giáo để tuyên truyền giáo dục cán bộ, đoàn viên, CNV ...

 Chất lượng bữa ăn ca đóng vai trò quyết định trong việc bảo đảm dinh dưỡng, sức khỏe lâu dài và năng suất làm việc của người lao động. Xác định rõ, an toàn thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc cải thiện sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống người lao động, thời gian qua Chi nhánh Luyện đồng Lào Cai luôn quan tâm, đảm bảo bữa ăn ca cho người lao động

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900