"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 5, ngày 18/01/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 179206

Thời tiết

 Thực hiện Thông báo Kết luận số 264 - TB/TW, ngày 31/7/2009 của Bộ Chính trị; Kết luận số 107-KL/TW ngày 10/4/2015 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 17/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

 Trong những năm qua, các cấp công đoàn trong tỉnh đã có nhiều đổi mới,  trong công tác tuyên truyền về nâng cao về chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Đặc biệt trong năm 2017, là năm diễn ra đại hội các cấp tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

 Mức thưởng Tết năm 2018 ở Lào Cai cao nhất là 80 triệu đồng/người đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; thấp nhất là 250.000 đồng thuộc về doanh nghiệp 100% vốn nhà nước

 Ngày 07 tháng 12 năm 2017, Công đoàn Ngành Xây dựng tỉnh (trưởng khối thi đua năm 2017) đã tổ chức Hội nghị tổng kết, bình xét thi đua khen thưởng của Khối thi đua Công đoàn ngành tỉnh Lào Cai năm 2017

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900