"Vì đoàn viên và người lao động,vì sự phát triển bền vững của tỉnh Lào Cai, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn."

  Thứ 6, ngày 21/09/2018

Bình chọn

Bạn quan tâm mục gì nhất trong website của chúng tôi?

  • Tin Tức - Sự Kiện
  • Tra cứu văn bản

Thông tin truy cập

  • 230036

Thời tiết

 Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng với Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai. Ngày 10 tháng 9 năm 2018, đoàn công tác của Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng với tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của cán bộ, đoàn viên, người lao động của thành phố Hải Phòng dành cho c&a ...

 Ngày 13/9/2018, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 121/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tiền lương

 Thực hiện Công văn số 213/LĐLĐ, ngày 02/8/2018 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Lào Cai về việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức và Kế hoạch số 06/KH-CĐVC, ngày 16/8/2018 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh Lào Cai về việc bàn giao công đoàn cơ sở. 

Album Ảnh

Bản Tin Công Đoàn

Liên kết sở ban ngànhDiện tích: 6.383,9 Km2

Dân số (2013): 656.900