Danh sách Ủy Ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2023-2028

anh tin bai

  • Họ và tên:

   Bùi Xuân Hải

  •  
  • Chức vụ:
   Phó Ban, Phụ trách  Ban Tổ chức - Kiểm tra, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh
  •  
  • Điện thoại:
   0913285118
  •  
  • Email:
   buihaild1974@gmail.com
 
anh tin bai
 
 • Họ và tên:
 •  
 • Chức vụ:
  Phó Ban TG-NC
 • Điện thoại:
  0984064459
 •  
 • Email:
  htpanh-ldld@laocai.gov.vn
 •  
  anh tin bai
   
  • Họ và tên:

   Đỗ Thị Định

  •  
  • Chức vụ:
   Phó Ban Tổ chức - Kiểm tra
  •  
  • Điện thoại:
   0912112645
  •  
  • Email:
   dtdinh-ldld@laocai.gov.vn
   
  anh tin bai
   
  • Họ và tên:

   Nguyễn Thị Hà

  •  
  • Chức vụ:
   Phó phòng Tổ chức Cán bộ, Cục Thuế tỉnh Lào Cai
  •  
  • Điện thoại:
    
  •  
  • Email:
    
        
   
  anh tin bai
   
  • Họ và tên:

   Trần Thị Phương Lan

  •  
  • Chức vụ:
   Phó Chánh Văn phòng Thanh tra Tỉnh Lào Cai
  •  
  • Điện thoại:
    
  •  
  • Email:
    
   
  anh tin bai
   
  • Họ và tên:
  •  
  • Chức vụ:
   Chuyên viên Ban Chính sách - Pháp luật & Quan hệ Lao động LĐLĐ tỉnh Lào Cai
  •  
  • Điện thoại:
   0962123238
  •  
  • Email:
   tuyenchip10@gmail.com
   
  anh tin bai
   
  • Họ và tên:

   Lưu Công Hoàn

  •  
  • Chức vụ:
   Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Sở lao động - Thương binh xã hội tỉnh Lào Cai
  •  
  • Điện thoại:
  •  
  • Email:
     
     
     
     
     

  Thông tin mới nhất
  Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
  Đăng nhập