Công đoàn Lào Cai đẩy mạnh cải cách hành chính
Lượt xem: 330

Hướng đến mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, đáp ứng tốt nhất yêu cầu của người dân, tổ chức, doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. 

LĐLĐ tỉnh tăng cường tổ chức các hội nghị, cuộc thi theo hình thức trực tuyến

Thời gian qua, các cấp công đoàn tích cực, chủ động triển khai các nhiệm vụ cải cách hành chính, đạt được những kết quả bước đầu, chuyển biến tích cực như: Tổ chức bộ máy được triển khai đồng bộ, khắc phục tình trạng chồng chéo, vướng mắc ngay trong quá trình kiện toàn tổ chức từng cơ quan, đơn vị; hiệu quả quản lý, đào tạo đội ngũ cán bộ, công chức được nâng cao; ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong công tác chuyên môn và tổ chức hoạt động công đoàn.
Những năm qua, việc ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai rộng rãi trong toàn hệ thống công đoàn trong tỉnh. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, thông tin phản ánh hoạt động của tổ chức công đoàn hay chế độ, chính sách pháp luật... được cập nhật kịp thời trên cổng thông tin điện tử nội bộ có địa chỉ “http://liendoanlaodong.laocai.org.vn”; phần mềm quản lý nhận, gửi văn bản Plutus 8.5, ioffice được thực hiện đồng bộ, xuyên suốt, thành thạo ở các bộ phận chuyên môn. Các văn bản được chuyển đến cơ sở kịp thời thông qua ứng dụng công nghệ thông tin, tiết kiệm được thời gian, kinh phí in ấn văn phòng phẩm. 
Việc trao đổi thông tin trực tuyến giữa các cấp công đoàn được thực hiện đa dạng, linh hoạt, cập nhật nhanh, chính xác, kịp thời. Bên cạnh đó, các cấp công đoàn đã chỉ đạo và thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác truyền thông công đoàn. Điển hình là đã khai thác, tận dụng được thế mạnh của mạng xã hội để thành lập các trang mạng xã hội của các cấp công đoàn Lào Cai, đăng tải, cập nhật, tuyên truyền các nội dung và tăng cường tổ chức, vận động đoàn viên tham gia cuộc thi, hội nghị trực tuyến.
Đồng chí Nguyễn Hữu Long, Chủ tịch Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh cho biết: Công tác cải cách hành chính đã nhận được sự đồng thuận cao của các cấp công đoàn. Nhận thức rõ về vị trí, vai trò của tổ chức, các cấp công đoàn đã tập trung  vận động đoàn viên, công chức, viên chức, lao động gương mẫu, đi đầu trong thực hiện cải cách hành chính, thi đua thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao, cải tiến lề lối làm việc, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác. Kết quả phong trào đã góp phần tạo chuyển biến trong công tác cải cách hành chính, nâng cao tinh thần, trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, nhất là tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Các thủ tục hành chính rõ ràng, minh bạch, tạo thuận lợi, giảm phiền hà cho các cấp công đoàn, đoàn viên. 
Các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động và triển khai nhiều phong trào thi đua có liên quan tới cải cách hành chính như: “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”... Các phong trào thi đua thường xuyên được đổi mới hình thức, nội dung  phù hợp với thực tế công tác, chuyên môn của  đơn vị, đã phát huy được tính tích cực, sáng tạo, cổ vũ đoàn viên, lao động. Riêng phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trở thành phong trào thi đua trọng tâm, lan tỏa rộng rãi. Từ năm 2018 đến nay, đã có gần 6.000 sáng kiến kinh nghiệm, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất được các cấp công nhận, ứng dụng vào công tác, sản xuất, có giá trị làm lợi và tiết kiệm về kinh tế khoảng 17 tỷ đồng; 26 cá nhân được Tổng LĐLĐ Việt Nam vinh danh “Lao động sáng tạo”. 

Cán bộ công đoàn tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ công tác

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng của các đơn vị sự nghiệp công lập của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã thực hiện hiệu quả việc tinh giản biên chế, tinh gọn bộ máy. LĐLĐ tỉnh đã xây dựng đề án, phân tích những thuận lợi, khó khăn, từ đó có phương án sắp xếp, bố trí phù hợp. Kết quả, từ năm 2015 đến nay, LĐLĐ tỉnh đã tinh gọn, giảm 14 đầu mối (9 công đoàn giáo dục huyện, thành phố; 2 công đoàn ngành, 2 ban chuyên môn và 1 trung tâm bồi dưỡng cán bộ công đoàn) và giảm 19 cán bộ công đoàn chuyên trách. 
Việc đánh giá, chấm điểm, phân xếp loại cán bộ, công chức hằng năm đi vào thực chất, đánh giá theo tiêu chí riêng, góp phần vào công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ. Phong trào thi đua nâng cao chất lượng hoạt động của đội ngũ cán bộ công đoàn chuyên trách được thực hiện thường xuyên, chú trọng khuyến khích cán bộ công đoàn tự học tập, nâng cao trình độ, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong thực hiện nhiệm vụ được giao. LĐLĐ tỉnh thường xuyên xem xét, điều động, luân chuyển cán bộ công đoàn chuyên trách công tác ở các vị trí khác nhau, vừa hướng về cơ sở, vừa rèn luyện được khả năng, trách nhiệm của cán bộ trên các lĩnh vực, địa phương công tác...
Những kết quả trong công tác công đoàn tham gia thực hiện cải cách hành chính đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn, tinh thần, trách nhiệm làm việc, hiệu quả công việc của đội ngũ cán bộ công đoàn. Từ đó, phục vụ ngày một tốt hơn nhu cầu của tổ chức, đoàn viên, người lao động.

Lan Hương - Báo Lào Cai
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 432
  • Trong tuần: 4,624
  • Tất cả: 471,542
Đăng nhập