THƯỜNG TRỰC LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH LÀO CAI LÀM VIỆC VỚI BAN TỔ CHỨC - KIỂM TRA
Lượt xem: 251

Sáng ngày 14/9/2021, Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai đã có buổi làm việc với Ban Tổ chức - Kiểm tra. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch, đồng chí Nguyễn Minh Thái - Phó Chủ tịch thường trực, đồng chí Đỗ Lê Tín - Phó chủ tịch; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Ban Tổ chức - Kiểm tra.
Tại buổi làm việc, Ban Tổ chức - Kiểm tra đã báo cáo việc triển khai các nhiệm vụ và  kết quả hoạt động 7 tháng đầu năm (sau sáp nhập 2 ban), phương hướng nhiệm vụ công tác 4 tháng cuối năm 2021. Qua báo cáo cho thấy Ban Tổ chức - Kiểm tra bám sát vào hướng dẫn, chỉ đạo của LĐLĐ tỉnh, các nhiệm vụ của địa phương để xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động trong năm 2021. Ngay từ đầu năm, Ban đã tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh giao chỉ tiêu và chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, khảo sát nắm tình hình CNLĐ, các doanh nghiệp, tuyên truyền, vận động người lao động gia nhập tổ chức công đoàn trọng tâm là phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS trong các doanh nghiệp khu vực ngoài Nhà nước.  Tham mưu hướng dẫn quy trình kiện toàn nhân sự BCH, UBKT và các chức danh trong BCH, UBKT tại các đơn vị: Công đoàn Công ty Apatit, Công đoàn ngành GTVT- Xây dựng Lào Cai, Liên đoàn Lao động thành phố Lào Cai, LĐLĐ huyện Mường Khương, Si Ma Cai, Bắc Hà, Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh, thực hiện tốt các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, người lao động. Công tác kiểm tra, giám sát đã được UBKT tham mưu kế hoạch thực hiện năm 2021 (trong 6 tháng đầu năm, các cấp công đoàn trong tỉnh tổ chức thực hiện được 745 cuộc kiểm tra chấp hành Điều lệ (đồng cấp 621 cuộc, cấp dưới 124 cuộc)…

Quang cảnh buổi làm việc 

Sau khi nghe Báo cáo, các đồng chí trong ban đã tập trung thảo luận các vấn đề như: Phương pháp thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, hỗ trợ, chia sẻ, giúp đỡ nhau, cùng nhau xây dựng tập thể vững mạnh. Tiếp tục làm tốt công tác phối hợp với các ban, để tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát cho Thường trực, BCH, BTV Liên đoàn Lao động tỉnh trong công tác lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động công đoàn các cấp trong tỉnh; một số kiến nghị đề xuất. 

Phát biểu tại các buổi làm việc, các đồng chí Thường trực LĐLĐ tỉnh đã biểu dương sự cố gắng, nỗ lực, nhiệt tình, trách nhiệm, trong công việc, thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc về công tác tổ chức, cán bộ và công tác kiểm tra, giám sát cho BCH, BTV trong lãnh đạo, điều hành, chỉ đạo hoạt động Công đoàn các cấp và cơ quan LĐLĐ tỉnh. Đồng thời các đồng chí đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế của Ban Tổ chức - Kiểm tra đó là: việc nắm bắt, bao quát công việc của lãnh đạo ban có việc còn chưa kịp thời, chưa toàn diện, thiếu chủ động; có việc tham mưu còn chậm muộn chất lượng hiệu quả chưa cao; việc nắm bắt tình hình về phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS; công tác phối hợp với các ban, các đơn vị có lúc chưa thường xuyên.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Hữu Long - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh nâu rõ: Trước yêu cầu, nhiệm vụ của giai đoạn mới, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 02/NQ-TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. Vì vậy vai trò, nhiệm vụ của ban là rất quan trọng trong nghiên cứu, tham mưu giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh trong công tác phát triển đoàn viên, xây dựng hệ thống tổ chức, đội ngũ cán bộ công đoàn, nhất là về công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, điều động, luân chuyển cán bộ; hướng dẫn và tổ chức các hoạt động nghiệp vụ công tác tổ chức, cán bộ công đoàn. Tham mưu giúp Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh xây dựng chương trình, kế hoạch và triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm tra. Chủ trì phối hợp với các ban và cùng các cơ quan liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh  của đoàn viên, người lao động. Theo dõi hướng dẫn giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của các cấp công đoàn. Đồng chí Chủ tịch đã phân tích làm rõ và trả lời các kiến nghị đề xuất của các đồng chí trong ban. Đồng thời yêu cầu mỗi cán bộ, chuyên viên trong ban cần thực hiện tốt 5 từ “chủ động, linh hoạt, khoa học, thận trọng, hiệu quả” trong thực hiện nhiệm vụ được giao và đặc biệt đặt hiệu quả công việc lên hang đầu hoạt động công đoàn, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh để thực hiện tốt công tác tham mưu, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

 
Tin và ảnh: Thiên Hương
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 2
  • Hôm nay: 290
  • Trong tuần: 4,482
  • Tất cả: 471,400
Đăng nhập