Tích cực truyền thông về Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”
Lượt xem: 82

Nhằm tích cực truyền thông về Chương trình “1 triệu sáng kiến nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, ngày 11  tháng 5 năm 2022   Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành hướng dẫn Truyền thông về Chương trình “1 triệu sáng kiến ”.
 Với mục đích, ý nghĩa của Chương trình “1 triệu sáng kiến”, tạo sự đồng thuận và tham gia tích cực của cán bộ công đoàn, đoàn viên, công chức, viên chức, lao động cũng như sự ủng hộ, phát huy hiệu quả trong công tác phối hợp, tạo điều kiện của thủ trưởng cơ quan, đơn vị, người sử dụng lao động cho triển khai Chương trình “1 triệu sáng kiến”. Tạo sự lan tỏa qua các câu chuyện sáng kiến để thấy được sự đóng góp của tác giả và hiệu quả, giá trị xã hội của sáng kiến, từ đó thay đổi tư duy của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CCVCLĐ và cộng đồng xã hội về sáng kiến. Góp phần xây dựng niềm tự hào về sản phẩm mang trí tuệ của người lao động Việt Nam; khơi dậy lòng yêu nước, sức sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của cán bộ công đoàn, đoàn viên, CCVCLĐ đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và sự phát triển chung của đất nước, kịp thời thích ứng với điều kiện bình thường mới. 

Công đoàn ngành Y tế ký Biên bản ghi nhớ với các CĐCS trực thuộc đăng ký chỉ tiêu phấn đấu tham gia Chương trình 1 triệu sáng kiến 

Đồng thời, thường xuyên bám sát cơ sở nhằm phát hiện, giới thiệu các mô hình hay, cách làm tốt của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp giúp cho việc nhìn nhận, đánh giá thực chất những lợi ích của sáng kiến và có những chính sách tốt hơn để động viên, khích lệ nhiều người lao động tham gia hoạt động sáng kiến. Các cấp công đoàn truyền thông cần được tổ chức sâu rộng, toàn diện, thiết thực, hiệu quả, phát huy vai trò công tác truyền thông trong hệ thống Công đoàn và trách nhiệm chủ động thông tin của cán bộ công đoàn, cán bộ được giao nhiệm vụ thông tin, truyền thông cho Chương trình “1 triệu sáng kiến”. Bên cạnh việc sử dụng đồng bộ các loại hình truyền thông, kết hợp giữa truyền thông đại chúng với truyền thông trực tiếp tại cơ sở, chú trọng phát huy mặt tích cực các phương tiện truyền thông mới như mạng xã hội và mạng điện thoại di động.

PT(LĐLĐ tỉnh)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 16
  • Hôm nay: 308
  • Trong tuần: 4,500
  • Tất cả: 471,418
Đăng nhập