Đẩy mạnh công tác phổ biến pháp luật đợt II trong CNVCLĐ
Lượt xem: 43

Nhằm quán triệt kịp thời tới đoàn viên, CNVCLĐ trong toàn tỉnh các nội dung cơ bản của các Luật thông qua tại Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, ngày 10/5/2022 LĐLĐ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 310 về tuyên truyền phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 trong CNVCLĐ toàn tỉnh.
 Theo đó, các cấp công đoàn tiếp tục triển khai phổ biến pháp luật theo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, CNVCLĐ; Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 02/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Đồng thời tiếp tục tuyên truyền các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ; Quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các văn bản mới do Bộ, ngành Trung ương và địa phương ban hành. Các văn bản cần được niêm yết, công bố, công khai. Các văn bản pháp luật đang được thực hiện nhưng cần được tuyên truyền, phổ biến “nhắc lại” hoặc tập huấn “chuyên sâu”.

Tư vấn pháp luật cho đoàn viên, CNVCLĐ trong Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022.

Các cấp công đoàn phối hợp với chuyên môn đồng cấp chỉ đạo việc xây dựng tủ sách, ngăn sách về các chính sách, pháp luật. Kiện toàn và tổ chức tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên cơ sở ở các đơn vị cơ sở thuộc phạm vi mình quản lý...đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật, đảm bảo an toàn, phòng, chống dịch Covid -19. Đồng thời, xác định nội dung trọng tâm, hình thức phù hợp để phổ biến pháp luật đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bảo đảm hiệu quả và tiến độ triển khai kế hoạch, đặc biệt đối với các công đoàn cơ sở và người lao động.  

PT(LĐLĐ tỉnh)
Thông tin mới nhất
Thống kê truy cập
  • Đang online: 14
  • Hôm nay: 429
  • Trong tuần: 4,621
  • Tất cả: 471,539
Đăng nhập