Tổng số: 70
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
777/QĐ-LĐLĐ 11/05/2021 Quyết định về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng Thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 182
Tải về 1
778/QĐ-LĐLĐ 11/05/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban biên tập Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 186
Tải về 1
773/QĐ-LĐLĐ 26/04/2021 Quyết định Ban hành quy định đăng tải tin, bài và chi trả chế độ nhuận bút, thù lao đối với tác phẩm đăng trên Cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 229
Tải về 0
772/QĐ-LĐLĐ 26/04/2021 Quyết định về việc ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hoạt động Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai
Lượt xem: 188
Tải về 0
4304/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội chữ thập đỏ huyện Si Ma Cai
Lượt xem: 49
Tải về 0
4303/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội chữ thập đỏ Thành phố Lào Cai
Lượt xem: 166
Tải về 0
4301/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội chữ thập đỏ huyện Bắc Hà
Lượt xem: 173
Tải về 0
4305/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội chữ thập đỏ huyện Bát Xát
Lượt xem: 63
Tải về 0
4306/QĐ-UBND 05/10/2017 V/v phê duyệt vị trí việc làm và số lượng người làm việc đối với Hội chữ thập đỏ huyện Bảo Thắng
Lượt xem: 75
Tải về 0
4297/QĐ-UBND 05/10/2017 Phê duyệt danh mục vị trí việc làm và số người làm việc tại Hội chũ thập đỏ trên địa bàn tỉnh
Lượt xem: 51
Tải về 0
1234567