Tổng số: 23
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
357/KH-LĐLĐ 13/01/2023 Kế hoạch thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị,doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoátrên địa bàn tỉnh Lào Cai,năm 2023
Lượt xem: 157
Tải về 24
333/KH-LĐLĐ 19/09/2022 Kế hoạch Phổ biến pháp luật đợt IV năm 2022
Lượt xem: 190
Tải về 0
325/KH-LĐLĐ 20/07/2022 Kế hoạch Phổ biến pháp luật đợt III năm 2022
Lượt xem: 177
Tải về 0
315/KH-LĐLĐ 07/06/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ” tỉnh Lào Cai năm 2022
Lượt xem: 199
Tải về 0
210/KH-UBND-LĐLĐ 06/06/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ năm 2021
Lượt xem: 181
Tải về 1
210/KH-UBND-LĐLĐ 06/06/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ năm 2021
Lượt xem: 159
Tải về 0
310/KH-LĐLĐ 10/05/2022 Kế hoạch Phổ biến pháp luật đợt II năm 2022
Lượt xem: 213
Tải về 0
260/KH-LĐLĐ 07/09/2021 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gđ 2021-2025
Lượt xem: 314
Tải về 0
255/KH-LĐLĐ 13/08/2021 Kế hoạch Phổ biến pháp luật đợt II năm 2021
Lượt xem: 260
Tải về 0
256/KH-LĐLĐ 13/08/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc,tôn giáo năm 2021
Lượt xem: 286
Tải về 1
123