Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1656/LĐLĐ 18/05/2022 Quyết định v/v tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho 19 cá nhân
Lượt xem: 202
Tải về 0
1335/LĐLĐ 27/08/2021 Công văn về việc định hướng các nội dung tuyên truyền trong tháng 9 năm 2021
Lượt xem: 242
Tải về 2
67/HD-LĐLĐ 27/08/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc
Lượt xem: 261
Tải về 0
1268/LĐLĐ 05/07/2021 Công văn về việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thứ "Một số vấn đề lý luận và thực tiền về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
Lượt xem: 210
Tải về 0
1250/LĐLĐ 21/06/2021 Công văn về việc Khuyến cáo đăng tải, chia sẻ thông tin về tình hình dịch Covid 19 lên mạng xã hội
Lượt xem: 171
Tải về 0
1969/UBND-VX 14/05/2021 Tài liệu giới thiệu bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới
Lượt xem: 175
Tải về 0
2392/UBND-TCHC 26/05/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 205
Tải về 0
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước
Lượt xem: 237
Tải về 0
3055/UBND-QLĐT 28/06/2016 Thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT
Lượt xem: 244
Tải về 0