Hướng dẫn 25/HD-LĐLĐ Tỉnh Lào Cai Xét chọn biểu dương Chủ tịch CĐCS Tiêu biểu nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày TL Công đoàn Việt Nam
Số ký hiệu văn bản 25/HD-LĐLĐ
Ngày ban hành 23/04/2019
Ngày hiệu lực 23/04/2019
Trích yếu nội dung Hướng dẫn 25/HD-LĐLĐ Tỉnh Lào Cai Xét chọn biểu dương Chủ tịch CĐCS Tiêu biểu nhân Kỷ niệm 90 năm Ngày TL Công đoàn Việt Nam
Hình thức văn bản Hướng dẫn
Lĩnh vực Xã hội
Người ký duyệt Nguyễn Hữu Long
Tài liệu đính kèm hd25ldld.pdf