Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai, năm 2016
Số ký hiệu văn bản 3777/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/10/2016
Ngày hiệu lực 31/10/2016
Trích yếu nội dung Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo tại huyện Sa Pa tỉnh Lào Cai, năm 2016
Hình thức văn bản Quyết định
Lĩnh vực Cơ cấu tổ chức
Người ký duyệt Đặng Xuân Phong
Tài liệu đính kèm 3777qd.pdf