Tổng số: 21
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
325/KH-LĐLĐ 20/07/2022 Kế hoạch Phổ biến pháp luật đợt III năm 2022 Tải về
315/KH-LĐLĐ 07/06/2022 Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong CNVCLĐ” tỉnh Lào Cai năm 2022 Tải về
210/KH-UBND-LĐLĐ 06/06/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ năm 2021 Tải về
210/KH-UBND-LĐLĐ 06/06/2022 Kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị tuyên dương tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong PTTĐ "Lao động giỏi, Lao động sáng tạo" trong CNVCLĐ năm 2021 Tải về
310/KH-LĐLĐ 10/05/2022 Kế hoạch Phổ biến pháp luật đợt II năm 2022 Tải về
260/KH-LĐLĐ 07/09/2021 Kế hoạch Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gđ 2021-2025 Tải về
255/KH-LĐLĐ 13/08/2021 Kế hoạch Phổ biến pháp luật đợt II năm 2021 Tải về
256/KH-LĐLĐ 13/08/2021 Kế hoạch tổ chức cuộc thi Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc,tôn giáo năm 2021 Tải về
251/KH-LĐLĐ 11/08/2021 Kế hoạch Triển khai thực hiện Chỉ thị số 16-CT/TU của BTV Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trên địa bàn tỉnh Lào Cai Tải về
246/KH-LĐLĐ 15/07/2021 Kế hoạch tổ chức truyền thông một số chủ trương, chính sách mới của Đảng, Chính phủ về công nhân, công đoàn và tuyên truyền kỷ niệm 92 năm ngày TL Công đoàn Việt Nam 28/7/1929-28/7/2021 và tuyên truyền kỷ niệm 70 năm ngày Công đoàn Lào Cai 15/11/1951-15/11/2021 Tải về
123