Tổng số: 9
Số hiệu văn bảnNgày ban hànhTrích yếuTệp đính kèm
1656/LĐLĐ 18/05/2022 Quyết định v/v tặng Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN cho 19 cá nhân Tải về
1335/LĐLĐ 27/08/2021 Công văn về việc định hướng các nội dung tuyên truyền trong tháng 9 năm 2021 Tải về
67/HD-LĐLĐ 27/08/2021 Hướng dẫn Tuyên truyền chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc Tải về
1268/LĐLĐ 05/07/2021 Công văn về việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền bài viết của Tổng Bí thứ "Một số vấn đề lý luận và thực tiền về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam Tải về
1250/LĐLĐ 21/06/2021 Công văn về việc Khuyến cáo đăng tải, chia sẻ thông tin về tình hình dịch Covid 19 lên mạng xã hội Tải về
1969/UBND-VX 14/05/2021 Tài liệu giới thiệu bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid 19 trong tình hình mới Tải về
2392/UBND-TCHC 26/05/2017 triển khai thực hiện Quyết định số 55/2016/QĐ-TTg ngày 26/12/2016 về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về
55/2016/QĐ-TTg 26/12/2016 Về mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước Tải về
3055/UBND-QLĐT 28/06/2016 Thông báo kết quả tổng hợp, phân tích tình hình vi phạm từ dữ liệu thiết bị GSHT Tải về